โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารเกษียณอายุราชการ คุณครูอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ปีการศึกษา 2563 3
คู่มือ ITA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 44
รายงานผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.27 KB 60
ผลสอบ RT รายบุคคล ป.1 /2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.84 KB 58
แผนปฏิบัติราชการของสพป.กทม.ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 61
แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 187
รายชื่อครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 255
มาตรฐานครูจินดา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 168
ประกาศโรงเรียนวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 45.36 KB 156
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 167
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม 2559 157
ประกาศคำเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 169
รหัสรายวิชา /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.31 KB 291
เเบบฟอร์มการทำข้อสอบ โรงเรียนบางบัว 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 185
ฟอร์ม เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 219
แบบบันทึกข้อความขอใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 207