โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 110
รายชื่อครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 154
มาตรฐานครูจินดา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 101
ประกาศโรงเรียนวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 45.36 KB 92
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 96
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม 2559 95
ประกาศคำเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 89
รหัสรายวิชา /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.31 KB 185
เเบบฟอร์มการทำข้อสอบ โรงเรียนบางบัว 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 115
ฟอร์ม เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 148
แบบบันทึกข้อความขอใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 136